Usługi IT

sieci komputerowe

WSPARCIE IT

oprogramowanie w chmurze dla firm handlowych, produkcyjnych i placówek
służby zdrowia

Wsparcie IT

sieci komputerowe

Usługi IT

oprogramowanie w chmurze dla firm handlowych, produkcyjnych i placówek
służby zdrowia

Usługi IT - zakres:

Max 3 godzinnego czasu reakcji na zgłoszoną awarię.
Max 24 godzinnego czasu usunięcia awarii od momentu zgłoszenia.
◾ Bezpłatną usługę serwisu i w ramach której serwisant dokonuje przeglądu technicznego i napraw uszkodzonych podzespołów.
Jeśli naprawa przekroczy 48 godzin podstawiamy sprzęt zastępczy
◾ Obsługę oddziałów Zleceniodawcy znajdujących się w Polsce na podstawie osobnych rozliczeń.
◾ Dbanie o sprawność działania sprzętu komputerowego.
◾ Stałe dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.
◾ Doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem.
◾ Bezpłatną usługę montażu i modernizacji sprzętu komputerowego w wypadku gdy podzespoły zostały zakupione w firmie XCORE.
◾ Przeprowadzanie szkoleń personelu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania
◾ Asystę techniczną i bieżącą pomoc przy eksploatacji systemu.
◾ Prowadzenie administracji systemów informatycznych, czyli m.in.: dbałość o prawidłowe działanie i bezpieczeństwo sieci, archiwizacja danych, kontrola antywirusowa,

ZAUFALI NAM

USŁUGI IT

Umowy serwisowe nie posiadają miesięcznego limitu godzin.

Jeśli naprawa przekroczy 48 godzin podstawiamy sprzęt zastępczy!

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

SZYBKI CZAS REAKCJI - 3 GODZINY MAX

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

SZYBKI CZAS REAKCJI - 3 GODZINY MAX